Matterial

Material för matematik

HVITFELDTSKAS SPETSUTBILDNING

Information om utbildningen:

Hvitfeldtska gymnasiet är en av fem gymnasieskolor i landet med formell status (behörighet) att bedriva gymnasial spetsutbildning i matematik.

Om spetsutbildningen på Hvitfeldtska

Spetsutbildningen (överblick)

Inträdesprov

För att antas till utbildningen krävs ett genomfört inträdestest. Detta prov består av två delar (90+90 min), en del där basfärdigheter testas och en andra problemlösningsdel. Via länkarna nedan hittar du de senaste årens problemdelar. Svar till problemen finns här.

intagningstest 2010

intagningstest 2011

intagningstest 2012

intagningstest 2013

intagningstest 2014

intagningstest 2015

intagningstest 2016

intagningstest 2017

intagningstest 2018

intagningstest 2019

Varje del ger maximalt 160p, och provresultatet (alltså max 320) adderas sedan till meritvärdet (betygen). Denna summa är det sedan som man konkurrerar med. Alla som söker utbildningen kallas till provet.

Det första provtillfället, för antagning hösten 2021, äger rum 4/3 (14-17). Det andra provtillfället kommer att äga rum i slutet på terminen. Alla som söker utbildningen kallas till proven. De elever som bor utanför Göteborgsregionen kallas först till det andra provtillfället, ni är annars välkomna att skriva vid det första provtillfället, ingen anmälan krävs. (Elever som bor långt borta, eller som av någon annan anledning inte kan komma och skriva provet, erbjuds att skriva provet på sin egen skola. Detta förutsätter att egen vakt kan ordnas. Kontakta mig, henrik.petersson@educ.goteborg.se.)

Specialiseringskurser

I utbildningen ges tre specialiseringskurser i matematik:

  1. Matematik S1 (Problemlösning)
  2. Matematik S2 (Algebra och diskret matematik)
  3. Matematik S3 (Analys)

Matematik S1 - Problemlösning

I denna kurs använder vi bl.a. min bok Problemlösningens grunder. Kursen börjar redan i åk 1, och här ges exempel på problem och tekniker som behandlas i kursen.

Exempelproblem med lösningar

Går du i årskurs 9 och gillar problemlösning - anmäl dig och din skola till Pythagoras quest.

Jag vill även tipsa om min nätbaserade problemlösningskurs, som vänder sig till matematikintresserade i senare delen av grundskolan. På Hvitfeldtskas problemlösningskurs får du sedan möjlighet att fortsätta utveckla din problemlösningsförmåga. 

Matematik S2 & S3

Innehållet i dessa båda kurser kan variera något från år till år. De utgörs av högskolestoff från följande områden:

  • Analys i en variabel.
  • Linjär algebra.
  • Diskret matematik

Här ges exempel på tidigare givna examinationsmoment från dessa kurser.

Analys

Linjär algebra

Diskret matematik

Elevprestationer

Här är exempel på framgångar för elever på Hvitfeldtskas spetsutbildning.

Skolornas matematiktävling

Skolornas matematiktävling är en nationell tävling för landets alla gymnasieelever/skolor. Det rör sig om 800-1000 tävlande varje år. De tre bäst skrivande på varje skola bildar ett lag och tävlar om lagpriset (ca 100 lag brukar det röra sig om). De ca 20 bäst skrivande i landet går vidare till final. Så här har det gått för Hvitfeldtska de närmaste åren bakåt i tiden:

År  Lagplacering  Antal finalister
2008           3            2
2009           1            3
2010           2            2
2011           5            2
2012           3            2
2013           3            4   
2014           2 (2)            3             
2015           8 (-)            2
2016           3 (2)            1
2017           3 (4)            2
2018           3 (2)            2
2019           1 (1)            5
2020           1 (ej avgjord)            6

(2014 ändrade tävlingen form, tävlingen utvidgades med en final med de sex främsta lagen. Resultaten inom parentes anger placeringen här.)

Uppsatstävlingar (projektarbeten/gymnasiearbeten)

  • Ylva Dahl 2006: Vinnare av Umeå universitets uppsatstävling "Sonja Kovalevsky - priset".
  • Axel Flinth 2010: Vinnare av Stockholms universitets uppsatstävling "Bästa matematiska text".
  • Elisabeth Werner 2013: Vinnare i uppsatstävlingen "Unga forskare".
  • Daniel Eriksson 2016: Vinnare av Stockholms universitets uppsatstävling"Bästa matematiska text".

Design By Pixelunion