Material för matematik

Henrik Petersson

På denna hemsida hittar du material för matematik och matematikundervisning, som jag tagit fram i min verksamhet som lärare, och som jag på detta sätt vill dela med mig av. Material för matte, matterial helt enkelt.

Speciellt hittar du under fliken Problemlösningens grunder extramaterial kopplat till min bok med samma namn: 

                                          

Under fliken Undersökande matematik finner du information om min andra bok:

                    bild1.jpg

Under fliken Spetsutbildning Hvitfeldtska finner du information om spetsutbilningen på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, som jag undervisar inom och är koordinator för.