Matterial

Material för matematik

AVANCERA I & II

Böckerna är lämpliga som:

  • Kursböcker för basårets matematikundervisning.
  • Kursbok för Matematik 3c respektive Matematik 4 på gymnasiet.

Avancera I är den första boken av två som ingår i en serie av kurslitteratur för basårets matematikundervisning. Boken motsvarar gymnasiets kurs matematik 3c, och seriens andra bok, Avancera II, täcker kurs 4 på gymnasiet. Lämpliga förkunskaper inför bok ett är därmed kurs 1 (b eller c) och kurs 2 (b eller c) på gymnasiet. Avancera II bygger vidare på Avancera I och gymnasiets kurs matematik 3c.

Den stora skillnaden mellan Avanceraserien och traditionell gymnasielitteratur är dels de längre teoriavsnitten mellan övningsdelarna, dels att framställningen är mer högskolemässig. Böckernas syfte är att ge studenten en bra förberedelse inför högskolans matematikundervisning. Ett stort fokus ligger också på problemlösning och undersökande aktiviteter, vilket i dag präglar skolundervisningen i matematik. I materialet integreras också teknikstöd och programmering – i enlighet med rådande kursplaner på gymnasiet.

Bokserien är i första hand skriven för basårets matematikkurser, men böckerna kan med fördel även användas på motsvarande kurser på gymnasiet.

Här ges några utdrag från:

Avancera I

Inledning

Absolutbelopp

Gränsvärden

Sinussatsen

Avancera II

Integraler

(Förkortningar i materialet: TP=programmering, TG=grafritande resurs, TD=tekniskt dynamiskt hjälpmedel, TS=symbolhanterande verktyg.)

Avancera I kan beställas här och Avancera II här

Recension

Extramaterial

Via länkarna nedan finner du extramaterial för böckerna. Det handlar bland annat om extra övningar och uppföljning av utvalda övningar från boken.

Avancera I

Avancera II

 


Design By Pixelunion