Matterial

Material för matematik

EXTRAMATERIAL FÖR AVANCERA I

/978-91-44-15186-1_01_coverimage.jpg

Bokens kapitel är

  1. Introduktion
  2. Algebra
  3. Analysens begrepp
  4. Differentialkalkyl
  5. Integralkalkyl
  6. Trigonometri   

Extra övningar

Kapitel 1 (repetition)

Kapitel 2 (algebra)

Kapitel 3 (analysens begrepp)

Kapitel 4 (differentialkalkyl)

Kapitel 5 (integralkalkyl)

Kapitel 6 (trigonometri)

 

(Förkortningar i materialet: TP=programmering, TG=grafritande resurs, TD=tekniskt dynamiskt hjälpmedel, TS=symbolhanterande verktyg.)


Genomgångar av utvalda problem från boken


Några filmer (genomgångar och exempel)


Kapiteltest

Övningsprov kapitel 2 & 3

Övningsprov kapitel 4 & 5


Errata

Errata för upplaga 1

(Felen är rättade i Eddlerversionen. I övrigt är böckerna identiska, till innehållet. Genom Eddlerboken får man tillgång till Eddlers webbmaterial för kursen.)

 

 


Design By Pixelunion